Шукати в цьому блозі

5/10/2019ШановнІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь 20 травня 2019 року
у Міжнародній науково-практичній конференції
«ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»
Конференція відбудеться у ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Учасники конференції матимуть унікальну можливість поспілкуватися із авторами підручників з фізики та науковцями,  які залишили вагомий слід у методиці фізики.
У програмі конференції заплановані наступні доповіді:

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ Й ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Засєкіна Т.М. Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ

ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СКЛАДНИКІВ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Подопригора Н. В.  Доктор педагогічних наук, доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України, м. Кропивницький

КОМПЕТЕНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ТА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
Головко М. В. Кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ

РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
Igor Lashkevych (Лашкевич І. М.)  Profesor investigador SNI nivel I e integrante del Cuerpo Académico de Doctorado, SEPI-UPIITA-IPN (Професор академії базових наук професійного інтердисциплінарного підрозділу інженерії та передових технологій Національного політехнічного інституту (Мехіко, Мексика))

4/22/2019

«STEAM-House» у Тернополі!Шановні колеги!
На виконання п. 4 наказу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 28.02.2019 № 19 «Про проведення змагань з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House» відділ STEM-освіти проводить навчальний тренінг на тему «Впровадження в освітній процес технології Інтернет речей (ІоТ)» з метою реалізації концептуальних засад Нової української школи щодо посилення розвитку освіти наукового спрямування, яка базується на дослідно-орієнтованому навчанні, на поглибленому вивченні профільних предметів та набутті молоддю ключових компетентностей.
Коло питань тренінгу:
- актуальність технології ІоТ
- основні поняття технології ІоТ;
- особливості створення пристроїв за технологією ІоТ;
- підготовка учнівської молоді до участі у змаганнях з моделювання розумних пристроїв «STEAM-House».
На тренінг запрошуємо вчителів інформатики, фізики, технології, керівників гуртків технічного спрямування закладів освіти.
Форма проведення: очна (6 годин).
Графік проведення: м. Миколаїв - 3 травня, м. Дніпро - 13 травня, м. Київ - 15 травня, м. Тернопіль - 17 травня 2019 року.
Для участі у тренінгу та отримання сертифіката за результатами навчання необхідно індивідуально зареєструватися відповідно до територіальної приналежності на сайті за посиланням: http://steam.accord-group.com/ (розділ «Тренінг ІоТ») до 26 квітня 2019 року.
У зв’язку з обмеженою кількістю місць у навчальних групах (30 осіб) організаційний комітет залишає за собою право обирати слухачів за мотиваційним есе. Запрошення та матеріали для підготовки до тренінгу буде надіслано 27-29 квітня 2019 року.
Проект реалізується за підтримки компаній Програми Мережних академій Cisco, Accord Group, IT-Integrator та КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», КЗ «Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», КЗ «Тернопільський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», навчального центру «STEAM-train».

4/05/2019

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних робіт для учнів 9 класу з фізики


Атестаційна робота укладається вчителем із завдань різних типів і рівнів складності з усіх розділів базового курсу фізики співвідносно навчальному часу, передбаченому на вивчення певної теми. Завдання добираються вчителем так, щоб вони надали можливість визначити   розуміння учнями основних фізичних понять і законів, уміння аналізувати фізичні явища та процеси, сформованість навичок розв’язання задач.
Для укладання атестаційних робіт учитель може використовувати збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації з фізики, або інші збірники завдань з фізики, що мають відповідний гриф. Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель. 

3/06/2019

ARDUINO у ТОКІППО: Перші крокиЗ метою висвітлення сучасних інноваційних
освітніх підходів до створення умов для професійної самореалізації вчителя фізики, створення ефективного освітнього середовища з опануванням новітніх технологій STEM-освіти, формування вміння вчителів фізики застосовувати у освітньому процесі елементи STEM-освіти та ознайомлення із особливостями впровадження апаратно-обчислювальної платформи ARDUINO в гуртковій роботі з 4 по 6 березня відбувався тренінг
«Формування та розвиток розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів за допомогою апаратно-обчислювальної платформи ARDUINO».
Досвідом впровадження в освітній процес апаратно-обчислювальної платформи ARDUINO поділилися вчителі Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільського району Василь володимирович Михайленко та Ірина Михайлівна Михайленко.
Учасники тренінгу пробували створити
та запрограмувати свій перший механізм, модернізувати його. Вчилися керувати роботизованими моделями автомобіля, створених учнями Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст., як результат реалізації навчальних проектів.  Ознайомилися з азбукою мови програмування С та опановували основні правила написання коду в середовищі Arduino IDE. Дізналися про онлайн симулятор конструювання та програмування пристроїв Tinkercad для Arduino.
У підсумку учасники заходу підвищили фаховий рівень щодо впровадження інноваційних технологій в практику роботи та розвитку вмінь використовувати сучасні методи роботи та формувати навички групового співробітництва, підвищення ефективності професійного спілкування.
Фотоальбом заходу.