Шукати в цьому блозі

11/20/2023

Навчання учителів пілотних навчальних закладів у ТОКІППО. 7 клас. Фізика та географія.

 20 листопада 2023 року у Тернопільському ОКІППО з метою сприяння професійного розвитоку учителів фізики та географії відповідно до державної політики у сфері освіти щодо упровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного  підходів у природничій освіті, розвитку загальних та професійних компетентностей з метою формування ключових і предметних компетентностей в учнів, опанування сучасними педагогічними технологіями і методиками, запровадження педагогіки партнерства та принципів інклюзивної освіти, прищеплення інноваційності як способу мислення та ключового інструменту лідерства, удосконалення умінь планувати,  організовувати навчальну діяльність з фізики та географії відповідно до науково-методичних, чинних нормативно-правових вимог, вимог Державного стандарту базовоїсередньої освіти, концепції «Нова українська школа»,  в рамках підвищення кваліфікації вчителів  фізики та географії  (природнича освітня галузь), які реалізують інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для  закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти відбулося навчання учителів в контексті «Професійна діяльність учителя фізики та географії із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти у 7-их пілотних  класах НУШ».

В ході заходу Гайда Василь Ярославович, методист відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського ОКІППО, доктор філософії привернув увагу слухачів до особливостей навчання в  Новій українській школі,  зміні пріоритетів та підходів до ефективного впровадження пріоритетних ідей.

Методист відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського ОКІППО Криховець-Хом’як Лілія Ярославівна, сфокусувала увагу учителів на проблемі освітніх втрат та розривів. В процесі обговорення виявили сутність, причини та наслідки цього негативного для розвитку освіти явища. Обговорили шляхи та інструменти  подолання освітніх втрат.

Учасники заходу активно долучилися до моделювання сучасного дизайну уроку. Дискутували щодо концептуальних підходів до формування змісту і структури уроку, вносили пропозиції щодо особливостей планування навчальних занять. Обговорили специфіку формувального і підсумкового оцінювання в контексті вимог природничої освітньої галузі державного стандарту базової середньої освіти.