Шукати в цьому блозі

11/25/2019

Тренінг для вчителів фізики у ТОКІППО

З метою підвищення рівня психологічної, методико-теоретичної та практичної компетентності вчителів фізики до здійснення фахової діяльності відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг 19-20 листопада 2019 року у Тернопільському ОКІППО відбувся тренінг для вчителів фізики «Психолого-педагогічні засади професійної діяльності вчителя фізики».
Методист відділу навчальних предметів
та професійного зростання педагогів ТОКІППО Гайда В. Я. зупинився на сучасних інноваційних освітніх підходах до створення умов для професійної самореалізації вчителя фізики, навчання дорослих та створення ефективного освітнього середовища з опануванням на практиці новітніми технологіями, методиками, формами, методами професійної діяльності з урахуванням потреб держави, регіонів, закладів освіти, суспільства, громадськості та індивідуальної траєкторії розвитку особистості педагога.
Завідувач кафедри педагогіки, психології
та інклюзивної освіти кравецький В. Є. проінформував учасників про сучасні досягнення науки, вікової психології, педагогіки та методики викладання фізики в закладах середньої освіти.

   Підвищення фахового рівня в умовах впровадження інноваційних технологій в практику, розвиток умінь використовувати сучасні методи роботи, формувати навички групового співробітництва учасники заходу змогли набути під час виконання тренінгових вправ та роботі у форматі інтервізійної групи.

Маємо надію, що участь у заході сприятиме розвитку навичок саморегуляції з метою попередження виникнення негативних емоційних станів в освітньому процесі та розвитку комунікативних навичок з метою підвищення ефективності професійного спілкування.