Шукати в цьому блозі

4/22/2019

«STEAM-House» у Тернополі!Шановні колеги!
На виконання п. 4 наказу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 28.02.2019 № 19 «Про проведення змагань з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House» відділ STEM-освіти проводить навчальний тренінг на тему «Впровадження в освітній процес технології Інтернет речей (ІоТ)» з метою реалізації концептуальних засад Нової української школи щодо посилення розвитку освіти наукового спрямування, яка базується на дослідно-орієнтованому навчанні, на поглибленому вивченні профільних предметів та набутті молоддю ключових компетентностей.
Коло питань тренінгу:
- актуальність технології ІоТ
- основні поняття технології ІоТ;
- особливості створення пристроїв за технологією ІоТ;
- підготовка учнівської молоді до участі у змаганнях з моделювання розумних пристроїв «STEAM-House».
На тренінг запрошуємо вчителів інформатики, фізики, технології, керівників гуртків технічного спрямування закладів освіти.
Форма проведення: очна (6 годин).
Графік проведення: м. Миколаїв - 3 травня, м. Дніпро - 13 травня, м. Київ - 15 травня, м. Тернопіль - 17 травня 2019 року.
Для участі у тренінгу та отримання сертифіката за результатами навчання необхідно індивідуально зареєструватися відповідно до територіальної приналежності на сайті за посиланням: http://steam.accord-group.com/ (розділ «Тренінг ІоТ») до 26 квітня 2019 року.
У зв’язку з обмеженою кількістю місць у навчальних групах (30 осіб) організаційний комітет залишає за собою право обирати слухачів за мотиваційним есе. Запрошення та матеріали для підготовки до тренінгу буде надіслано 27-29 квітня 2019 року.
Проект реалізується за підтримки компаній Програми Мережних академій Cisco, Accord Group, IT-Integrator та КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», КЗ «Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», КЗ «Тернопільський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», навчального центру «STEAM-train».

4/05/2019

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних робіт для учнів 9 класу з фізики


Атестаційна робота укладається вчителем із завдань різних типів і рівнів складності з усіх розділів базового курсу фізики співвідносно навчальному часу, передбаченому на вивчення певної теми. Завдання добираються вчителем так, щоб вони надали можливість визначити   розуміння учнями основних фізичних понять і законів, уміння аналізувати фізичні явища та процеси, сформованість навичок розв’язання задач.
Для укладання атестаційних робіт учитель може використовувати збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації з фізики, або інші збірники завдань з фізики, що мають відповідний гриф. Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель.