Шукати в цьому блозі

4/18/2018

Вебінар Інтегрований курс «Природничі науки»: очікування від експериментального впровадження

Трансляція відбудеться за попередньою реєстрацією
19 квітня о 17:00

План вебінару:
  1. Чим зумовлена необхідність інтеграції природничих предметів у старшій школі (аналіз зарубіжного досвіду, реалії української освіти).
  2. Перехід у 2018-2019 н.р. 10 класів закладів загальної середньої освіти на профільне навчання відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 2011 року (нові типові плани, освітні й навчальні програми, їх особливості).
  3. Аналіз навчальних програм інтегрованого курсу «Природничі науки».
  4. Як буде організовано його експериментальне впровадження, і які особливості розроблення навчально-методичного забезпечення.
        Детальніше

4/13/2018

Весняний етап Фестивалю Фізичного експерименту - 201826 квітня 2018 року на базі фізико-математичного факультету ТНПУ ім. В.Гнатюка, (м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10) відбудеться фестиваль фізичного експерименту.
До участі у заході запрошуються вчителі фізики, методисти  (РМК, ММК, ОТГ) та  учні 8-11 класів і наукові керівники.
Початок о 12.00 год.
Програмою заходу передбачена зустріч із  Головко М. В., заступником директора з наукової роботи інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, який зупиниться на тенденціях щодо формування сучасного змісту шкільної фізичної та астрономічної освіти, а також торкнеться питань навчальних програм на 2018/2019 навчальний рік та станом запровадження інтегрованого курсу "Природничі науки"

4/02/2018Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році
Лист МОН № 1/9-185 від 27.03.18 року
Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році, підготовлених спільно з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом модернізації змісту освіти.
Просимо довести їх до відома керівників закладів загальної середньої освіти та вчителів.
Рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році надіслано листами Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 p. № 1/9-27 (щодо особливостей проведення ДПА з іноземних мов) та від 31 січня 2018 р. № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н. p. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти».
Фізика
Атестаційна робота укладається вчителем із завдань різних типів і рівнів складності з усіх розділів базового курсу фізики співвідносно навчальному часу, передбаченому на вивчення певної теми. Завдання добираються вчителем так, щоб вони надали можливість визначити   розуміння учнями основних фізичних понять і законів, уміння аналізувати фізичні явища та процеси, сформованість навичок розв’язання задач.
Для укладання атестаційних робіт учитель може використовувати збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації з фізики, або інші збірники завдань з фізики, що мають відповідний гриф. Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель.
До складу атестаційної роботи можуть бути включені завдання у тестовій формі на встановлення однієї правильної відповіді з 4-5 запропонованих; завдання на встановлення відповідності. Ці завдання спрямовані на визначення рівня засвоєння основних понять, уміння здійснювати нескладні розрахунки тобто на репродуктивне відображення навчального матеріалу.
До атестаційної роботи обов’язково включаються завдання на застосування знань, що передбачають розгорнуту відповідь. Такі завдання потребують повної, логічної, розгорнутої відповіді з визначенням сутності запропонованих у завданні фізичних явищ, формулюванням фізичних законів, аналізом явищ і процесів, наведенням ілюстрацій у вигляді графіків, таблиць або схем та обґрунтування.
Обов’язковою складовою атестаційної роботи є завдання з використанням графіків, рисунків, а також задачі: типові та комбіновані.
Під час оцінювання виконання задач звертають увагу на такі вимоги щодо оформлення розв’язку задачі:
     -         запис умови в скороченому вигляді; 
     -         переведення одиниць фізичних величин в одиниці Міжнародної системи одиниць; 
     -         логічна послідовність вибору фізичних формул і виведення кінцевої формули;
     -         хід розв’язання з усіма послідовними діями і необхідними поясненнями, графічними ілюстраціями; 
  аналіз і перевірка вірогідності отриманого результату;   запис повної відповіді, якщо потрібно знайти декілька величин або результатів.
Для класів з поглибленим вивченням фізики пропонується включити в атестаційну роботу більше завдань високого рівня складності. Критерієм складності для завдань у тестові формі є кількість логічних кроків, які потрібно виконати для його розв’язання.
Під час проведення державної підсумкової атестації з фізики учням дозволяється користуватися калькуляторами. Оскільки під час атестації учні не можуть користуватися додатковою літературою потрібно всі дані, що необхідні для розв’язування завдання, наводити в тексті завдання.
Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель.