Шукати в цьому блозі

11/20/2023

Навчання учителів пілотних навчальних закладів у ТОКІППО. 7 клас. Фізика та географія.

 20 листопада 2023 року у Тернопільському ОКІППО з метою сприяння професійного розвитоку учителів фізики та географії відповідно до державної політики у сфері освіти щодо упровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного  підходів у природничій освіті, розвитку загальних та професійних компетентностей з метою формування ключових і предметних компетентностей в учнів, опанування сучасними педагогічними технологіями і методиками, запровадження педагогіки партнерства та принципів інклюзивної освіти, прищеплення інноваційності як способу мислення та ключового інструменту лідерства, удосконалення умінь планувати,  організовувати навчальну діяльність з фізики та географії відповідно до науково-методичних, чинних нормативно-правових вимог, вимог Державного стандарту базовоїсередньої освіти, концепції «Нова українська школа»,  в рамках підвищення кваліфікації вчителів  фізики та географії  (природнича освітня галузь), які реалізують інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для  закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти відбулося навчання учителів в контексті «Професійна діяльність учителя фізики та географії із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти у 7-их пілотних  класах НУШ».

В ході заходу Гайда Василь Ярославович, методист відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського ОКІППО, доктор філософії привернув увагу слухачів до особливостей навчання в  Новій українській школі,  зміні пріоритетів та підходів до ефективного впровадження пріоритетних ідей.

Методист відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського ОКІППО Криховець-Хом’як Лілія Ярославівна, сфокусувала увагу учителів на проблемі освітніх втрат та розривів. В процесі обговорення виявили сутність, причини та наслідки цього негативного для розвитку освіти явища. Обговорили шляхи та інструменти  подолання освітніх втрат.

Учасники заходу активно долучилися до моделювання сучасного дизайну уроку. Дискутували щодо концептуальних підходів до формування змісту і структури уроку, вносили пропозиції щодо особливостей планування навчальних занять. Обговорили специфіку формувального і підсумкового оцінювання в контексті вимог природничої освітньої галузі державного стандарту базової середньої освіти.
10/24/2023

     24 жовтня 2023 року відбулося засідання творчої групи вчителів фізики та астрономії закладів загальної середньої освіти Тернопільської області «Хмарні сервіси у професійній діяльності вчителів фізики та астрономії».

Захід передбачав очну форму участі.

Учасники заходу змогли познайомитися із матеріально-технічною базою лабораторії STEM-освіти Тернопільського ОКІППО та взяти участь у практикумі, в ході якого навчалися впродовж 6 годин працювати із роботехнічними системами «Robo Kit», «Розумний будинок» та «mTiny».


10/10/2023

Засідання творчої групи «Хмарні сервіси у професійній діяльності вчителів фізики та астрономії».

    24 жовтня 2023 року, відповідно до плану роботи інституту, відбудеться засідання творчої групи вчителів фізики та астрономії закладів загальної середньої освіти Тернопільської області «Хмарні сервіси у професійній діяльності вчителів фізики та астрономії».

   Форма заходу передбачає очну форму участі.

   Учасники заходу зможуть познайомитися із матеріально-технічною базою лабораторії STEM-освіти Тернопільського ОКІППО та взяти участь у практикумі, в ході якого будуть навчатися впродовж 4 годин працювати із роботехнічними системами «Robo Kit», «Розумний будинок» та «mTiny».

Для участі в заході потрібно попередньо зареєструватися за покликанням:

https://forms.gle/WPxoPqDd1eKmYqtN7

Початок заходу о 10 год 00 хв.

26 жовтня 2023 року фестиваль «STEM-проектів» у ТОКІППО

      26 жовтня 2023 року, відповідно до плану роботи інституту, відбудеться фестиваль «STEM-проектів» вчителів фізики та астрономії закладів загальної середньої освіти Тернопільської області.

Форма заходу передбачає очну та дистанційну форму участі.

 Для участі в заході у дистанційній формі потрібно попередньо зареєструватися за покликанням:

https://forms.gle/RJiWsofHkb5pAD2P6

 Для участі у заході в очній формі потрібно:

1.  Зареєструватися за покликанням: https://forms.gle/RJiWsofHkb5pAD2P6

2.  Надіслати на електронну скриньку v.gajda@ippo.edu.te.ua опис STEM-проєкту (1-2 сторінки) та коротке відео, у якому відображено роботу над створенням проєкту.

Початок заходу о 10 год 00 хв.

Усі зареєстровані учасники отримають на електронну адресу, яку вкажуть під час реєстрації, повідомлення з доступом до трансляції онлайн-заходу. Трансляція заходу буде доступна у додатку YouTube.

8/25/2023

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році

 Відповідно до плану роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на 2023 рік (наказ ДНУ «ІМЗО» від 28.12.2022 No 73) відділом STEM-освіти розроблено методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році .

Матеріали розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (режим доступу: https://imzo.gov.ua/).

Випробування конкурсу

  Випробування «Методичний практикум»

 Мета: визначення рівня предметно-методичної компетентності конкурсанта / конкурсантки. Формат: письмова робота з виконання методичних завдань. 

Кейс випробування, однаковий для всіх конкурсантів / конкурсанток, визначають жеребкуванням. 

Тривалість виконання – до 3 годин. 

Для оцінювання роботи шифрують. 

Орієнтовні критерії оцінювання:

 предметно-методична компетентність; 

гнучкість педагогічного мислення; 

вміння конкурсанта / конкурсантки використовувати сучасні підходи до організації освітнього процесу; 

урахування вікових особливостей учнів. 

Випробування «Тестування» 

Мета: визначення рівня професійної компетентності конкурсанта / конкурсантки. 

Формат: комп’ютерне тестування. 

Зміст тестових завдань передбачає запитання з предмета та методики його навчання, педагогіки та психології. 

Завдання відкритого типу передбачають розв’язування задач підвищеної складності. 

Тривалість випробування залежить від кількості тестових завдань. 

Випробування «Урок» 

Мета: визначення рівня педагогічної майстерності конкурсанта / конкурсантки. 

Формат: проведення уроку в 7–11 класах. 

Кейс випробування (клас, тема уроку) визначають для кожного конкурсанта / конкурсантки жеребкуванням. Теми уроків вибирають відповідно до навчальних програм та календарнотематичного планування, за якими відбувається освітній процес в класі, де проходитиме конкурсний урок. 

Тривалість підготовки – не менше ніж 20 годин. 

Тривалість уроку – 45 хвилин. 

Орієнтовні критерії оцінювання: 

науковість, предметно-методична компетентність, творчий підхід; 

спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей; 

реалізація наскрізних змістових ліній; 

результативність і доцільність використання методів, прийомів, засобів і форм роботи;

 професійні якості вчителя; 

дотримання норм організації та проведення уроку. 

Випробування «Фізичний експеримент» 

Мета: визначення рівня володіння конкурсантом / конкурсанткою методикою та технікою шкільного фізичного експерименту. 

Формат: розроблення та виконання фізичного експерименту з використанням запропонованого обладнання. 

Обладнання для фізичного експерименту визначають жеребкуванням. 

Вид фізичного експерименту конкурсант / конкурсантка визначає самостійно. 

Тривалість підготовки – до 2,5 годин. 

Тривалість виступу – до 20 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Орієнтовні критерії оцінювання: 

логічність, послідовність побудови завдань експерименту, чіткість інструкції для учнів щодо виконання експерименту; 

володіння технікою виконання експерименту, вміння користуватися обладнанням, приладами, інструментами;

 правильність виконання завдань і висновків. 

Випробування «Я так роблю» 

Мета: виявлення вміння конкурсанта / конкурсантки представляти власний педагогічний досвід з організації освітнього процесу в умовах змішаного навчання. 

Формат: представлення власного досвіду розв’язання методичної проблеми. 

Вибір теми, видів та форм навчальної діяльності, технологій, методів, прийомів роботи конкурсант / конкурсантка здійснює самостійно. 

 Тривалість виступу – до 20 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Орієнтовні критерії оцінювання: оригінальність та новизна представленого досвіду; 

доцільність вибору технологій, методів і прийомів, майстерність та ефективність їх використання; 

відповідність технологій, методів і прийомів поставленій дидактичній меті, змісту й очікуваним результатам навчання; 

дотримання принципів академічної доброчесності; 

цінність змісту представленого досвіду для педагогічної спільноти. 

Умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024»

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2023 № 705 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024» надсилаємо умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024», затверджені центральним оргкомітетом всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024» (протокол № 01 від 15.08.2023).

Документи Конкурсу розміщуються на офіційній сторінці Конкурсу (https://mon.gov.ua/ua/tag/uchitel-roku). 

Умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024» 

І. Загальні положення 

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2024» (далі – конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2023 № 705 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024» в номінаціях: 

«Географія», «Образотворче мистецтво», «Українська мова та література», «Фізика».

 2. Участь педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти в конкурсі здійснюється на добровільних засадах незалежно від фаху. Педагогічний стаж конкурсанта / конкурсантки має бути не менше 3-х років на дату реєстрації на конкурс. Основним місцем роботи конкурсанта / конкурсантки має бути заклад загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти. Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти беруть участь у конкурсі на загальних умовах. 

3. Для участі в конкурсі педагогічним працівникам необхідно: 

зареєструватися в період з 25 вересня до 16 жовтня 2023 року на офіційній сторінці конкурсу в розділі «Реєстрація учасників 2024»

  https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku2024 

(реєстраційна форма для ознайомлення – у додатку 1);

 подати організаційному комітетові першого туру конкурсу інформаційну картку (додаток 2) у строки, які визначають відповідні оргкомітети першого туру конкурсу.

 

ДОКУМЕНТИ 2024

8/15/2023

Педагогічна студія з фізики та астрономії

             15 серпня 2023 р у рамках серпневих педагогічних студій з теми «Науково-методичний супровід сталого безперервного розвитку освіти Тернопільщини: відповідаємо на потреби, долаємо виклики, формуємо потенціал» платформа онлайн-сервісу Google Meet ТОКІППО відбулася педагогічна студія з фізики та астрономії на тему: Організація якісного освітнього процесу з фізики та астрономії у 2023\2024 навчальному році: виклики та шляхи їх вирішення.

Основна мета заходу полягала в ознайомленні учасників заходу із основними аспектами щодо формування ключових компетентностей школярів відповідно до діючої навчальної програми з фізики і астрономії та особливостей відкритого освітнього простору Нової української школи в умовах військового стану. Окреслити шляхи реалізації методичних підходів, скерованих на активізацію мотивації учнів та їх пізнавальної активності до вивчення фізики та астрономії.

Гайда В. Я., методист ТОКІППО, доктор філософії детально проаналізував діючу нормативно-правову базу, що врегульовує освітній процес, проаналізував особливості впровадження формувального оцінювання в освітньому процесі з фізики та астрономії, акцентував увагу слухачів на проблемі навчальних втрат та навчальних розривів.

Методичні рекомендації

Презентація

В ході заходу із сучасними інформаційно-комунікаційними та цифровими технологіями організації STEM-орієнтованого навчання слухачів ознайомила Олексюк О. Р., доцент ТОКІППО, кандидат педагогічних наук. Особливу увагу науковець зосередила впровадженню штучного інтелекту в освітнє середовище закладів загальної середньої освіти.

Презентація

Актуальні проблеми реалізації шкільного курсу фізики та астрономії в умовах військового стану проаналізувала Климчук А. Ю., вчитель фізики та астрономії Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2.

Презентація

Учитель фізики Рогачинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Нараївської сільської ради Стефанюк Я. О., привернув увагу слухачів на важливості реалізації STEM-проектів у шкільному курсі фізики та астрономії.

На питаннях реалізації практичної складової курсу фізики та астрономії на основі віртуального фізичного експерименту зупинився Кравчук Н. Я., вчитель фізики та астрономії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.