Шукати в цьому блозі

8/09/2018

27-30 серпня відбудуться веб-конференції з усіх предметів

План проведення веб-конференції


Понеділок, 27 серпня
10.00-10.40

Урочисте відкриття веб-конференції
Гриневич Лілія Михайлівна, Міністр освіти і науки України

Кремень Василь Григорович, Президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, академік НАН і НАПН України
Нова українська школа: методичні орієнтири до впровадження типових освітніх програм
Савченко Олександра Яківна, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України
Вівторок, 28 серпня
12.50-13.30

Оновлений зміст навчальних програм та особливості його реалізації на засадах компетентнісного підходу,  Бурда Михайло Іванович, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Організація навчання математики в сучасній школі, Васильєва Дарина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти, кандидат педагогічних наук

Сучасні підходи до планування і здійснення освітнього процесу інформатики,  Лапінський Віталій Васильович, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент
13.30-14.00

Експериментальне впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки»  Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Четвер, 30 серпня
12.50-13.10

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з фізики та астрономії у 2018–2019 навчальному році
Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора, провідний науковий співробітник відділу інтеграції змісту освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Засєкін Дмитро Олександрович, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук
13.10-13.30

Особливості методів компетентнісно орієнтованого навчання фізики
Головко Микола Васильович, заступник директора, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Непорожня Лідія Вікторівна, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

13.30-13.50

Використання цифрових вимірювальних комплексів у освітньому процесі з фізики
Сіпій Володимир Володимирович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

14.30-14.45

Соціалізація учителя як умова успішної соціалізації учнів
Ткаченко Лідія Іванівна, провідний науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості, кандидат педагогічних наук, Інститут обдарованої дитини НАПН України

14.45-15.00

Соціально-комунікативна компетентність вчителів закладів загальної середньої освіти: стан, напрямки та підходи до розвитку
Ковальова Оксана Анатоліївна, науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості, кандидат психологічних наук, Інститут обдарованої дитини НАПН України

15.00-15.20

Особливості планування роботи закладів ЗСО в проектній діяльності засобами ІКТ
Киричук В. О., провідний науковий співробітник відділу проектування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології управління ЦІПО ДВНЗ «УМО» НАПН України
Інститут проблем виховання НАПН України 


Немає коментарів:

Дописати коментар