Шукати в цьому блозі

8/25/2023

Випробування конкурсу

  Випробування «Методичний практикум»

 Мета: визначення рівня предметно-методичної компетентності конкурсанта / конкурсантки. Формат: письмова робота з виконання методичних завдань. 

Кейс випробування, однаковий для всіх конкурсантів / конкурсанток, визначають жеребкуванням. 

Тривалість виконання – до 3 годин. 

Для оцінювання роботи шифрують. 

Орієнтовні критерії оцінювання:

 предметно-методична компетентність; 

гнучкість педагогічного мислення; 

вміння конкурсанта / конкурсантки використовувати сучасні підходи до організації освітнього процесу; 

урахування вікових особливостей учнів. 

Випробування «Тестування» 

Мета: визначення рівня професійної компетентності конкурсанта / конкурсантки. 

Формат: комп’ютерне тестування. 

Зміст тестових завдань передбачає запитання з предмета та методики його навчання, педагогіки та психології. 

Завдання відкритого типу передбачають розв’язування задач підвищеної складності. 

Тривалість випробування залежить від кількості тестових завдань. 

Випробування «Урок» 

Мета: визначення рівня педагогічної майстерності конкурсанта / конкурсантки. 

Формат: проведення уроку в 7–11 класах. 

Кейс випробування (клас, тема уроку) визначають для кожного конкурсанта / конкурсантки жеребкуванням. Теми уроків вибирають відповідно до навчальних програм та календарнотематичного планування, за якими відбувається освітній процес в класі, де проходитиме конкурсний урок. 

Тривалість підготовки – не менше ніж 20 годин. 

Тривалість уроку – 45 хвилин. 

Орієнтовні критерії оцінювання: 

науковість, предметно-методична компетентність, творчий підхід; 

спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей; 

реалізація наскрізних змістових ліній; 

результативність і доцільність використання методів, прийомів, засобів і форм роботи;

 професійні якості вчителя; 

дотримання норм організації та проведення уроку. 

Випробування «Фізичний експеримент» 

Мета: визначення рівня володіння конкурсантом / конкурсанткою методикою та технікою шкільного фізичного експерименту. 

Формат: розроблення та виконання фізичного експерименту з використанням запропонованого обладнання. 

Обладнання для фізичного експерименту визначають жеребкуванням. 

Вид фізичного експерименту конкурсант / конкурсантка визначає самостійно. 

Тривалість підготовки – до 2,5 годин. 

Тривалість виступу – до 20 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Орієнтовні критерії оцінювання: 

логічність, послідовність побудови завдань експерименту, чіткість інструкції для учнів щодо виконання експерименту; 

володіння технікою виконання експерименту, вміння користуватися обладнанням, приладами, інструментами;

 правильність виконання завдань і висновків. 

Випробування «Я так роблю» 

Мета: виявлення вміння конкурсанта / конкурсантки представляти власний педагогічний досвід з організації освітнього процесу в умовах змішаного навчання. 

Формат: представлення власного досвіду розв’язання методичної проблеми. 

Вибір теми, видів та форм навчальної діяльності, технологій, методів, прийомів роботи конкурсант / конкурсантка здійснює самостійно. 

 Тривалість виступу – до 20 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Орієнтовні критерії оцінювання: оригінальність та новизна представленого досвіду; 

доцільність вибору технологій, методів і прийомів, майстерність та ефективність їх використання; 

відповідність технологій, методів і прийомів поставленій дидактичній меті, змісту й очікуваним результатам навчання; 

дотримання принципів академічної доброчесності; 

цінність змісту представленого досвіду для педагогічної спільноти. 

Немає коментарів:

Дописати коментар